Total number of photos: 23802

1975

Hajime Sato, Yoshihiko Suyama, Katsuei Kenmotsu, Shin-ichi Tachibana, Seiichi Yamaguchi, Masahiro Kon

On the Photo:

Location: Yamadera

Author: Kenmotsu, Katsuei (photos provided by Kenmotsu, Katsuei)

Source: Katsuei Kenmotsu

Year: 1975

Copyright: Katsuei Kenmotsu

Photo ID: 23885

Find related pictures